Hapio Logo

Case

Here you will find a selection of our completed projects for both small and large businesses.

Euro Maint – Boka service av tåg

Vi har nu utvecklat och arbetat fram ett bokningssystem åt transportföretaget Euro Maint Rail. Ett mycket spännande projekt som möjliggjort och förenklat processen i att boka tid för svarvning, reparation samt underhåll av företagets transportfordon.

Aqua Barn – Boka simskola

Med en grundidé om att lärandet skall vara på barnets villkor, har också bokningssystemet anpassats med fokus på funktioner som underlättar barnens lärande. Systemet hanterar nämligen inte bara bokningar, utan håller även koll på exempelvis speciella behov och återanmälningar

Care of Carl – Boka personlig stilrådgivare

Care of Carl efterfrågade ett bokningssystem som kunde anpassas utefter deras bransch och behov. Vi på Hapio kunde med hjälp av våra API:er leverera ett system som stämde överens med resterande delar av verksamheten.

Söderströms – Boka verkstad & service

Genom ett bokningssystem ger vi Söderströms kunder möjligheten till att boka sin tid direkt via webben. Med denna lösning får verksamheten en tydlig överblick över vad som skall göras, samt hur beläggningen ser ut.

Welcome Hotel – Boka spaupplevelse

För Welcome Hotel har vi på Hapio tagit fram ett bokningssystem som är anpassat efter företagets behov och som enkelt kan användas av företagets anställda. Systemet är anpassat för filtrering, för att enkelt få en överblick över vad kunden har bokat.

RecNet – Boka personlig rekryteringsagent

För att kunden på ett enkelt sätt ska kunna boka en personlig rekryteringsagent har vi tillsammans med RecNet arbetat fram ett bokningsystem. Genom att koppla på ett specialanpassat bokningssystem underlättar vi de arbetsredskap som företaget arbetar med idag.

SLS – Boka behandling av led- & smärtbesvär

SLS gav oss på Hapio anförtroendet till att bygga ett anpassat bokningssystem med ett traditionellt utseende för att kunden på ett smidigt sätt ska kunna hitta samt boka en tid för behandling.